Vincent Sparrow Tento článek se mi líbí

android_xda_developers_full_hd_wallpaper_by_divaksh-d5wkzerAAAA

Officialní aplikace pro web www.xda-developers.cz,www.xda-developers.com pro Českou Republiku zde máte ihned nové články návody a další novinky po uveřejnění ve svém mobilu tabletu a to vše,ROOT telefonů,a další nástroje! PREMIUM Verze! Tato aplikace vám umožní přístup k světově proslulé XDA foru, a odpovědět na návody, přidávat nové, spravovat své Zprávy a více! Vezměte prosím na vědomí: XDA Premium funguje nejlépe přes WiFi nebo vysokorychlostní mobilní data. První spuštění může trvat nejdéle, i když jste na Wi-Fi.


logo-app
App Name
Developer
Free   
pulsante-google-play-store
pulsante-appbrain
qrcode-app

OFFICIAL app for web-www.xda developers.cz, www.xda-developers.com for Czech Republic Here you immediately a new how-to articles and other news after the publication of your mobile tablet and all, ROOT phones, and other tools! PREMIUM version! This application lets you access the world-famous XDA forum, and respond to instructions, add new ones, manage your messages and more! Please note: XDA Premium works best over WiFi or high speed cellular data. The first startup may take the longest, even when you’re on Wi-Fi.

Stáhnout:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catchweed.xda.premium